zadośćuczynienie, odszkodowanie, renta za błędy medyczne (błędy w sztuce lekarskiej)

nieruchomości, ruchomości, zasiedzenie, sprawy o zapłatę – windykacja należności

odwołania od wypowiedzenia, roszczenia pracowników i pracodawców

kompleksowa obsługa spółdzielni mieszkaniowych

rękojmia, gwarancja, odwołania od nieuwzględnionych reklamacji

odwołania od decyzji administracyjnych, skargi na decyzje administracyjne do sądów administracyjnych

rejestracja i likwidacja spółki z o.o., obsługa prawna, KRS

umowy w obrocie gospodarczym i konsumenckim

obrona lekarzy w postępowaniu karnym oraz dyscyplinarnym

dział spadku, nabycie spadku, testament, zachowek

wypadki komunikacyjne

rozwód, separacja, alimenty, ubezwłasnowolnienie, podział majątku